Forsikring

Barnehagen har valgt en ulykkesforsikring for barna som gjelder hele døgnet- også utenom barnehagetiden.