Har du lyst å jobbe for oss?

Vi har ledig stilling som daglig leder i Eventus Kvernslåtten barnehage. For andre stillinger så send gjerne en åpen søknad så beholder vi den til det oppstår ledige stillinger.

Aktive barn trenger aktive voksne som sørger for at alle barn opplever mestring, trygghet og glede i hverdagen. Er du ildsjel med skaperglede, har interesse for natur og har energi og evne til å innspirere andre?

Eventus Barnehage As er en organisasjon som eier og driver 8 barnehager. Vi satser høyt på friluftsliv og kosthold i våre barnehager. Barnehagene har anerkjennelse som grunnholdning i alle møter med barn. Eventus barnehage as har en klar oppfatning om at det å ha rollemodeller av begge kjønn er til det beste for barn og vi oppfordrer derfor menn til å søke. Vi har som målsetning å ha minst 50% pedagoger og minst 40 % av hvert kjønn blant de ansatte, i alle Eventus barnehager. 

Vil du også være med å oppleve hverdagsmagi hver dag og skape verdens beste barnehager? Send oss en åpen søknad og cv til eventus@eventusbarnehage.no  Har du spørsmål kan administrerende direktør Thomas Hopland kontaktes på 95992323