Eventus Tiriltoppen Barnehage AS

Eventus Tiriltoppen barnehage åpnet i 2003 og ligger i naturskjønne omgivelser på toppen av Søråshøgda i Bergen. Vi har fem avdelinger hvorav to er 0-3 års avdelinger, to er 3-6 års avdelinger og en er utegruppe for førskolebarn.

 

Barnehagens satsningsområde er natur og friluftsliv. Vi legger stor vekt på opplevelser og erfaringer i naturen. Vi har turdager to dager i uken pr avdeling. Utegruppen er på tur fire dager i uken.

I tillegg har vi særlig fokus på språk og har ulike redskaper og metoder til aktivt bruk i hverdagen.

Barnehagen har egen minibuss. Dette gir oss en større frihet i forhold til det å komme oss på lengre og spennende turer. Alle avdelingene har bussen 2- 3 ganger i måneden. Utegruppen disponerer bussen to ganger hver uke. I tillegg har vi egen båt som vi disponerer fritt etter ønske.

Vi har smørelunch 4 ganger i uken og 1 dag med varm lunch. Vi har fokus på sunn mat og drikke i barnehagen og serverer et variert utvalg både av smørelunch og varmmat.

I Tiriltoppen møter barn og voksne glade og motiverte ansatte som er opptatt av å skape trygghet og trivsel for barn og foreldre- samt spre glede og godt humør i hverdagen.

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Kjetil Lynn Castell

tlf: 55 13 77 70

mob: 97587572

epost: tiril@eventusbarnehage.no 

adresse: Søråshøgda 311, 5235 Rådal