Eventus administrasjon

Konsernet Eventus Barnehage AS består av ti barnehager på sørvestlandet.

Selskapet ble startet i november 2013 og eier/styreleder heter Kjetil Tuvin Hopen. Han er utdannet barnehagelærer og glødende engasjert i driften i selskapet. Eventus Barnehage AS er en non-profitt-organisasjon, med den konsekvens at eventuelle overskudd blir tilbakeført til driften; og på den måten bidrar til utvikling av organisasjonen. Det blir ikke tatt ut utbytte av enkeltbarnehager eller av Eventus som helhet. Vi er medlem av PBL sin arbeidsgiverorganisasjon og er opptatt av å drive profesjonelt, men samtidig med mye hjertevarme. 

 

PBL logo

 

 

Profesjonalitet, raushet & lidenskap er Eventus sine kjerneverdier, og gjennomsyrer hele vår virksomhet.

Eventus har en felles administrasjon bestående av:

Administrerende direktør: Thomas Hopland
Pedagogikk og utviklingsleder: Monica Westrebø Basberg
Styreleder: Kjetil Tuvin Hopen

Kontaktinformasjon