Eventus administrasjon

Konsernet, Eventus Barnehage består av fem barnehager i bydelene Fana & ytrebygda i Bergen. Eventus Barnehage AS er en ”Non profitt” organisasjon, med den konsekvens at eventuelle overskudd blir tilbakeført til driften; og på den måten bidrar til utvikling av organisasjonen. Det blir ikke tatt ut utbytte av enkeltbarnehager eller av Eventus som helhet.


Eier, og i dag styreleder, Kjetil Tuvin Hopen, har vært inne i både drift og eierskap i de fire barnehagene som i dag utgjør konsernet på forskjellige tidspunkt. Men det var først i november 2013 at Eventus barnehage AS så dagens lys.


Vi er medlem av PBL sin arbeidsgiverorganisasjon og er opptatt av å drive profesjonelt, men samtidig med mye hjertevarme.

PBL logo

Eventus har en felles administrasjon bestående av:

Administrerende direktør: Thomas Hopland
Pedagogikk og utviklingsleder: Monica Westrebø Basberg
Styreleder: Kjetil Tuvin Hopen

Kontaktinformasjon