Mangfold i personalgruppen

En ressurs for barnehagens kvalitet. Et sentralt element i barns danningsprosess er at det finnes voksne mennesker av begge kjønn blant barnets primære og sekundære tilknyttingspersoner. Barnet skal gjennom danningsprosessen få et godt selvbilde noe som er grunnlaget for å kunne fungere godt i et sosialt miljø.

Enhver barnehage representerer et unikt kulturelt mangfold i sin brukergruppe. Alle barn og deres familier har lik rett på å bli møtt og ivaretatt; ikke på tross av men på grunn av sin forskjellighet. Et ledd for å sikre denne rettigheten er en god og raus personalpolitikk.

 

Eventus Barnehage har som mål at den kjønnsmessige likevekt skal holdes innenfor rammen 60/40. Gode identifikasjonspersoner av begge kjønn er, etter vår oppfatning , viktig i denne prosessen. Personalgruppene i Eventus barnehager består av både menn og kvinner, med variert livs- og yrkesbakgrunn, og mangfoldet de sammen skaper rom for som vil være en sterk bidragsyter til vår kvalitet. Eventus filosofi er at personalets mangfold vil da gjenspeile seg i barns barnehagehverdag. Personalet får bruke sin særegne kompetanse som en ressurs for barnehagens beste.