Lærling i Eventus

Eventus barnehage AS tilbyr lærlingeplasser i Barne- og ungdomsarbeiderfaget i våre barnehager. Læretiden i Eventus Barnehage AS vil gi deg en unik mulighet til å utvikle deg; Du vil få veiledning med faglig dyktige veiledere, som vil bistå for å gi deg best mulig læringsgrunnlag.

Eventus Barnehage As er opptatt av å gi lærlinger/lærekandidater rom og plass for læring og egenutvikling og er klar på at samtlige som tar læretiden sin hos oss skal få en opplevelse av at de er en del av personalgruppen og at deres kompetanse verdsettes.Hvert år stiller vi et visst antall læreplasser til rådighet for lærlinger/lærekandidater i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

lærling i kvernen

Vi har gradvis etablert oss som lærebedrift og har økt fra 1 til 10 plasser på få år. I løpet av de kommende årene håper vi å øke til et sted mellom 15 og 20 plasser. 

For mer informasjon, kontakt vår pedagogikk- og utviklingssjef; Monica W. Basberg

epost: Basberg@barnehage.no

tlf: 90180411