Husk å søke barnehageplass

Her finner du link til søknad om barnehageplass. Sjekk alltid søknadsfrist på link for egen kommune/barnehage. Frist for å søke om plass i hovedopptaket er er generelt 1. mars ( 1. februar Sola), men vi har fortløpende superingsopptak.

Husk å søke barnehageplass

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus sine barnehager i Bergen via: 

https://www.bergen.kommune.no/barnehageplass

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus Borgafjell barnehage vis: 

https://bjornafjorden.kommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus Sol-li barnehage via:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/skule-og-barnehage/barnehage/

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus Sartorlunden barnehage via:

Søkje, svare, endre eller seie opp barnehageplass - Øygarden kommune (oygarden.kommune.no)

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus Solahagen barnehage via:

Barnehage - Sola kommune

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus Valen barnehage via:

barnehage Eventus valen barnehage

 

Søker dere en Eventus barnehage som første alternativ, får dere prioritet foran de som søker barnehagen som andre eller tredje ønske.

Har dere spørsmål vedrørende søknad er dere velkommen til å ta kontakt med daglig leder i barnehagen eller oss i administrasjonen.