Husk å søke barnehageplass

Her finner du link til søknad om barnehageplass. Frist for å søke om plass i hovedopptaket var 1. mars, men vi har fortløpende superingsopptak.

Husk å søke barnehageplass

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus sine barnehager i Bergen via: 

https://www.bergen.kommune.no/barnehageplass

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus Borgafjell barnehage vis: 

https://bjornafjorden.kommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/

 

Det søkes om barnehageplass i Eventus Sol-li og Eventus Haugland via:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/skule-og-barnehage/barnehage/

 

Søker dere en Eventus barnehage som første alternativ, får dere prioritet foran de som søker barnehagen som andre eller tredje ønske.

Har dere spørsmål vedrørende søknad er dere velkommen til å ta kontakt med daglig leder i barnehagen eller oss i administrasjonen.