Eventus Valen Barnehage

Eventus Valen barnehage er en barnehage med stort uteområde, som er godt tilrettelagt for variert bevegelse med ulike apparat. Her har vi klatrevegg, disser, balansebommer, rutsjebane, steiner, playtopp med flere apparater, sandkasse og mark. Vi er også heldige og har en egen gymsal med et godt utvalg av utstyr som flittig blir brukt. Her får barna brukt kroppen sin gjennom å klatre i ribbevegg, balansere på balansebommer og løpe og være aktiv. 

I nærmiljøet har vi skog, mark og sjø, og dermed veldig varierte turmål. Vi har egen lavvo i Hatlane hvor vi har mange gode naturopplevelser.

 

Mvh
Kari Bakken Teigen
Dagleg leiar Valen Eventusbarnehage

Tlf 91172654