Introduksjonsprogram for nytutdannede

Vi ser viktigheten av tett og god oppfølging av våre pedagoger som en klar suksessfaktor for kvaliteten i våre barnehager. Nyutdannede har en rik fagkunnskap innen barns utvikling, lek og læring. De har kompetanse om pedagogikk og didaktikk, men det en ofte mangler som nyutdannet er en profesjonell klokskap og pedagogisk timing.

Intensjonen med introduksjonsprogrammet er å styrke den enkelte pedagog i sin profesjonsutøvelse gjennom refleksjon over egen og andres praksis. I Eventus vil du som pedagog finne et klima for utprøving og å lykkes. I barnehagen skal vi skape rom for å høste mange og varierte erfaringer. Gjennom å formalisere oppfølgingen av våre nyutdannede pedagoger; Både ved tildeling av egen mentor og planfestet veiledning i nettverket så vel som individuelt; Er vi sikker på å kunne møte og støtte opp om de utfordringer du som nyutdannet vil støte på i yrket.

Eventus sier med dette at vi er en aktør i barnehagesektoren som tar nyutdannede på alvor.