Planleggingsdag med besøk av Sexolog og EQ terapaut

Eventus barnehager har felles plandag for de fleste barnehagene et par ganger i året, hvor vi får faglig påfyll. Sist fikk vi besøk av Sexolog og EQ terapeut.

Planleggingsdagen inneholdt faglig fornying om barns seksualitet, følelser hos barn og en ståstedsrapport om Eventus Midtun sin vei mot å være en psykisk helsefremmende barnehage.

 

Innlegget om barns seksualitet ble presentert av Hilde Landro, daglig leder i Eventus Sartorlunden Barnehage. Hun er utdannet både barnehagelærer og sexologisk rådgiver. Hun har jobbet i over 20 år som barnehagelærer og har tatt videreutdanning i seksualundervisning og tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.

Les mer om hva Hilde gjør sammen med Kine og Janette på nettsiden Hele meg.

 

Innlegget om barns følelser ble presentert av Annette Simonsen og Anja Søreide. Begge to er EQ-terapauter og snakket om hvordan snakke med barn om følelser, hvordan være bevisst på sine egne følelser og hvorfor dette er så viktig.

EQ står for Emosjonell Intelligens (på norsk), og du kan lese mer om dette på EQI sine nettsider

 

Innlegget om Eventus Midtun sitt ståsted som psykisk helsefremmende barnehage ble presentert av Monica Basberg, daglig leder i Eventus Midtun, og Trude Smoe og Kristine Slåke, som begge er utdannet barnehagelærere.  

Mer informasjon om Eventus sitt mål om å være psyisk helsefremmende barnehager finner du i vår årsplan.