Eventus Barnehage AS har fått ny årsplan!

Alle barnehagene i Eventus arbeider med å implementere den nye årsplanen, der bærekraft er gjennomgående i hele planen!

Barnehagens årsplan er det viktigte verktøyet de ansatte har i hverdagen. Denne brukes både som refleksjonsverktøy i møter og i planegging av året, måneden eller uken. Årsplanen er grunnleggende for hvordan hver barnehage tolker barnehagenes rammeplan og hvilken grunnfilosofi barnehagene skal arbeide ut fra. 

Arbeidet med årsplanen har pågått i et år, og vi er veldig stolte av hvordan den er nå. Årsplanen er delt inn i 3 deler, hvor del 1 og 3 gjelder for alle barnehagene i Eventus, mens del 2 er tilpasset hver enkelt barnehage.

Ta en titt i hovedårsplanen som gjelder alle barnehagene i Eventus, og se også i barnehagen du har tilknytning til sin egen årsplan. 

Årsplanene finner du på Om Eventus > Årsplan Eventus