Husk å søke barnehageplass før 28. mars

Her finner du link til søknad om barnehageplass

Husk å søke barnehageplass i Bergen før 28. mars

Det søkes om barnehageplass via: https://www.bergen.kommune.no/barnehageplass

Byrådet i Bergen har for hovedopptaket endret deler av retningslinjene. Nytt av året er at barn får plass på ventelisten etter fødselsdato, og ikke søkerdato slik som tidligere år. 

Søker dere en Eventus barnehage som første alternativ, får dere prioritet foran de som søker barnehagen som andre eller tredje ønske.

Har dere spørsmål vedrørende søknad er dere velkommen til å ta kontakt med daglig leder i barnehagen eller oss i administrasjonen.

For søknad om plass i Austevoll eller Os, kan dere søke via den aktuelle kommunen sin hjemmeside.