Har du lyst å jobbe for oss?

Eventus barnehage vil øke bemanningen med en fagarbeider eller assistent 100% fast stilling i hver av barnehagene Eventus Tiriltoppen og Eventus Kvernslåtten. Disse stillingene skal senest på plass til 1. august 2019, men vi ansetter før om mulig. Søknadsfrist snarest. I Eventus Borgafjell i Os vil vi ansatte 2 nye pedagoger fra 1. august 2019. søknadsfrist snarest Send søknad og cv til: hopen@eventusbarnehage.no Ved spørsmål kan styreleder Kjetil Tuvin Hopen kontaktes på 92820340

Aktive barn trenger aktive voksne som sørger for at alle barn opplever mestring, trygghet og glede i hverdagen. Er du ildsjel med skaperglede, har interesse for natur og har energi og evne til å innspirere andre?

Eventus Barnehage As er en organisasjon som eier og driver 5 barnehager. Vi satser høyt på friluftsliv og kosthold i våre barnehager. Barnehagene har anerkjennelse som grunnholdning i alle møter med barn. Eventus barnehage as har en klar oppfatning om at det å ha rollemodeller av begge kjønn er til det beste for barn og vi oppfordrer derfor menn til å søke. Vi har som målsetning å ha minst 50% pedagoger og minst 40 % av hvert kjønn blant de ansatte, i alle Eventus barnehager. 

Vil du også være med å oppleve hverdagsmagi hver dag og skape verdens beste barnehager? Send oss en søknad og cv til hopen@eventusbarnehage.no