Eventus Sol-li barnehage

Eventus Sol-li barnehage er en flott og veldreven barnehage på Prestaneset ved Storebø på Austevoll.

Barnehagen starta opp i 1989 som familiebarnehage, og i 2014 utvida barnehagen seg med moderne nybygg på Prestaneset på Storebø.  Barnehagen er ein avdelingsbarnehage som er godkjent for 85 barn fordelt på 5 aldersinndelte avdelingar. I februar 2019 utvider barnehagen med to småbarnsavdelinger og vil da ha plass til 109 barn.  

 
Sol-li barnehage er ein tradisjonell barnehage, med hovedfokus på fysisk meistring og sunt, næringsrikt kosthald, miljøvern og friluftsliv. For mer info om barnehagen, besøk hjemmesiden http://www.solli.barnehageside.no/  eller facebook https://www.facebook.com/groups/1390329931224329/?epa=SEARCH_BOX