Kaptein Krill og Eventus på kino lerretet

Vår dyktige pedagog Tony Jensen har stått i bresjen for å lage en film om Kaptein Krill som har blitt vist på Bergen kino gjennom fire forstillinger til alle førskolebarn i Eventus.

G

God steming både før og under filmfremvisning av Kaptein Krill på Bergen kino for Eventus