Eventus Birk blir lærerutdanningsbarnehage

Fra høsten 2021 vil Eventus samarbeide enda tettere med Høgskolen på Vestlandet, gjennom at vi ble den foretrukne private aktøren i Bergen til pilotprosjektet Lærerutdanningsbarnehager.

Vi er svært fornøyd med at Eventus ble den foretrukne aktøren for et enda tettere sammarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL) gjennom ordningen lærerutdanningsbarnehager. 

Fra høsten 2021 skal fire barnehager være med i pilotprosjektet. Det vil bli to barnehager fra nærregion Bergen, en fra nærregion Sogndal og en fra nærregion Stord.

De fire er: Eventus Birk barnehage AS, Gullstølsbotn barnehage, Fosshagen utdanningsbarnehage
Espira Salamonskogen

Ti kommuner og noen utvalgte private barnehageeiere fikk invitasjon til å nominere en eller inntil to barnehager hver. Søknadene ble behandlet av en komité i mars 2021 og styringsgruppen tok den endelige beslutningen.

Les mer om prosjektet hos HVL https://www.hvl.no/samarbeid/samarbeid-lararutdanning-og-kreative-fag/larerutdanningsskoler/

Ordningen Lærerutdanningsbarnehager vil forhåpentligvis føre til høyere kvalitet i tilbudet til barna, både i Eventus og andre barnehager. Vi gleder oss til å sette igang med et enda tettere samarbeidet med HVL.