Ledige stillinger

Eventus barnehage ønsker å øke bemanningen med en fagarbeider eller assistent 100% fast stilling, i hver av barnehagene Eventus Tiriltoppen og Eventus Kvernslåtten. Disse stillingene skal senest på plass 1. august 2019, Søknadsfrist snarest I Eventus Borgafjell i Os vil vi ansatte 2 nye barnehagelærere fra 1. august 2019. Søknadsfrist snarest. Send søknad og cv til: hopen@eventusbarnehage.no Ved spørsmål kan styreleder Kjetil Tuvin Hopen kontaktes på 92820340

Søknad og cv sendes til hopen@eventusbarnehage.no