Ledige barnehageplasser

Eventus Borgafjell har ledige barnehageplasser

Eventus borgafjell barnehage ble bygget i 2013 og overtatt av Eventus 20. april 2019. Barnehagen har fokus på gode opplevelser i natur og friluft, samt kosthold. Vi har egen kokk som lager næringsrike og gode måltider til barna hver dag og har bestilt en ny 17 seter minibuss som blir levert høsten 2019. Vi holder på å ansatte flere barnehagelærere og vil fra høsten av ha ca 50% av de ansatte med barnehagelærer utdannelse. Barnehagen har 7 alderindelte avdelinger og plass til ca 120 barn. 

Eventus borgafjell barnehage har ledige plasser fra høsten 2018 og vil sannsynligvis ha plass til alle som søker barnehagen fra høsten 2019. Vi vil også prøve å gi plass til de som ønsker å starte før sommerferien.

Ta kontakt med daglig leder; Kathrine Solheim på 412 42 351, om dere ønsker å få en omvisning, vite mer om barnehagen eller ha plass.

Ønsker en plass må en søke via Os kommune sin hjemmeside, eller klikke på lenke under:   

https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/soke-bytte-seie-opp-barnehageplass/