Ledige barnehageplasser fra august 2020

Eventus Borgafjell har ledige barnehageplasser fra august 2020, men kan også ved behov, ta opp noen barn fra mai 2020.

Eventus borgafjell barnehage ble bygget i 2013 og overtatt av Eventus 20. april 2019. Barnehagen har fokus på gode opplevelser i natur og friluft, samt kosthold. Vi har egen kokk som lager næringsrike og gode måltider til barna hver dag og har en ny 17 seter minibuss. Vi har ansatt flere barnehagelærere og vil fra høsten 2020 av ha fra høsten 2020 ca 50% av de ansatte med barnehagelærer utdannelse. Barnehagen har 7 alderindelte avdelinger og plass til ca 120 barn. 

Eventus borgafjell barnehage har ledige plasser fra august 2020 og vil sannsynligvis ha plass til alle som søker om barnehage plass fra høsten av. Vi vil også prøve å gi plass til de som har behov for plass fra mai 2020. 

Ta kontakt med daglig leder; Kathrine Solheim på 412 42 351, om dere ønsker å få en omvisning, vite mer om barnehagen eller ha plass.

Ønsker en plass må en søke via Os kommune sin hjemmeside, eller klikke på lenke under:   

https://oskommune.no/skule-og-barnehage/barnehage/soke-bytte-seie-opp-barnehageplass/